Recuperadors de calor

Els recuperadors de calor aire-aire permeten extreure l’aire interior d’un local o habitatge i aprofitar la seva energia per tractar tèrmicament l’aire de renovació amb un rendiment del 92%.
Els recuperadors de calor permeten mantenir unes bones condicions de salubritat  a l’interior dels locals i habitages, estalviar energia i conservar l’edifici en bones condions climàtiques.  Es a dir, amb els recuperadors de calor, aconseguim evitar males olors i humitats a la vegada que tenim una bona qualitat d’aire i mantenim la temperatura de l’immoble.
Avantatges
Salubritat.
Els sistemes de tractament d’aire garantitzen una bona qualitat de l’aire, complint amb la norma vigent i proporcionant a l’usuari un ambient saludable i confortable.

Per obtenir aquest ambient, el recuperador filtra els elements contaminants, patògens i elergènics de l’exterior i n’expulsa els que es formen a l’interior dels edificis. Gracies a la renovació constant s’eviten també mals olors i excesos de CO2.Sense la necessitat d’obrir finestres també s’eviten els sorolls externs.

Eficiència energètica
Gràcies al intercanviador d’aire a contraflux s’aconsegueixen uns aprofitaments de fins el 93% de l’energia tèrmica procedent de l’aire d’extracció. Tant en forma d’aire calent (calefacció) com d’aire fred (aire condicionat).

Conservació de l’edifici.
S’eviten humitats a les parets, elimina l’excés d’humitat a l’ambient derivat de les dutxes, cuines, etc.