Aire condicionat

Per la instal·lació d’aire condicionat el primer que s’ha de realitzar és l’estudi previ de les càrregues tèrmiques, per tal de determinar el sistema que s’adapta més a cada persona.

Moltes vegades l’instal·lador d’aire condicionat no dóna importancia a aquest pas, i moltes de les instal·lacions d’aire condicionat que hi ha, estan sobre dimensionades cosa que fa que el client pagui molt més, tant per la instal·lació, com amb la factura de llum. Portet Instal·lacions, a partir del departament d’enginyeria, realitza l’estudi previ, assegurant  una instal·lació amb concordancia amb l’habitatge i amb les necessitats de cadascú.

Com funciona un sistema d’aire condicionat?

Tot sistema de climatització funciona movent el calor entre l’àmbit interior i l’exterior. En la gran majoria de casos el que realitza aquest treball, es la bomba de calor, que esta composta per un circuit tèrmic, que consta de tres elements: La unitat  evaporadora ,la unitat condensadora i el fluid tèrmic.

Quins sistemes d’aire condicionat existeixen?

Equips autònoms o individuals: Aquests són els més antics. Es col·loquen als murs o a les finestres, i queda la meitat de l’equip dins i l’altre fora. La unitat evaporadora i condensadora van al mateix aparell i estan destinats a una sola estança degut al seu baix rendiment.

Equips partits: Són els anomenats Split o Multi-Split, que són els més utilitzats per petits comerços, habitatges o despatxos. Aquests equips tenen dos aparells la unitat evaporadora, col·locada als murs o amagades amb falsos sostres, i la unitat condensadora que se situa a l’exterior. Es connecten entre elles amb les canonades de fluid tèrmic.

Equip partit individual:  Es un equip de descàrrega indirecta, mitjançant la xarxa de conductes d’emissió d’aire a través de reixetes a la paret o difusors al sostre. Com el cas anterior, està format de dos parts, la interior i l’exterior. Com el cas anterior amb un sol equip, solem tenir-ne prou per refrigerar tota la casa. El control es individual per equip i es realitza segons la temperatura de confort de l’estança més representativa.

Equip Compacte individual: Es un equip de descàrrega indirecte, mitjançant xarxa de conductes i emissió d’aire a través de reixes a la paret o difusors al sostre. Generalment s’instal·la un equip per tot l’habitatge o local. Es controla individualment a partir de l’estança amb més demanda. Es necessària un pressa d’aire exterior.

Multievaporadors: Es un equip que té una unitat exterior i vàries unitats interiors que funcionen al mateix temps. Tenen gran flexibilitat de control individual, fins hi tot una unitat interior pot fer calefacció i l’altre refrigeració.

Instal·lacions centralitzades: Sector del sistema ubicat al exterior generalment al punt més alt de l’edifici i des de allà distribueix a tot l’edifici. Són instal·lacions per grans sistemes, com els centres comercials.

Condicionador d’aire portàtil: Es un equip unitari, compacte o partit, de descàrrega directe i transportable d’un lloc a un altre.  Per la seva instal·lació només es necessari una petita obertura al marc o al vidre de la finestra o balcó.

Quins tipus de fluids s’usa per l’aire condicionat?

Portet Instal·lacions pot realitzar la distribució de refrigeració a partir de la distribució de diferents fluids:

Distribució per aigua: Quant la unitat evaporadora està al interior, i la seva planta integrada a la teulada, el fred es distribueix mitjançant canonades d’aigua. Aquestes unitats s’anomenen Fan-Coils.

Distribució per Gas: El transport entre la unitat evaporadora i la condensadora es realitza per mitjà de canonades de gas. Aquestes canonades són de coure, generalment, i es troben aïllades en tot el seu recorregut.

Distribució per Aire: Sistema més difós, des de la unitat tèrmica, amb l’ajuda d’un ventilador s’impulsa l’aire per un sistema de conductes que arriben a diferents ambients. Allà es distribueixen uniformement a partir de difusors, i es recullen a partir de reixes de retorn per tornar a ser filtrat i refredat.