Biomassa

Instal·lacions Portet, treballa amb les millor marques per oferir-li calderes o estufes de pellets, estelles o llenya, totalment instal·lades i provades, amb la possibilitat del control domòtic.

CALDERES DE BIOMASSA

Les calderes de pellets poden cobrir totes les necessitats de calor i aigua calenta d’un habitatge unifamiliar, bifamiliar o casa rural. A més a més, s’integren de manera fàcil amb la instal·lació existent.

Els Pellet de fusta no només són respectuosos amb el medi ambient. També permeten un ús econòmic, un ràpid retorn de la inversió i una garantia a la planificació i expectatives de despeses futures, tenint en compte que no hi ha problemes d’abastament.

Un quilogram de pellet té el mateix poder calorífic que mig litre de gasoil C.

En una caldera de pellets tot es controla automàticament, sense haver-te de preocupar per ajustar-la al seu treball òptim. A més, els pellets es poden introduir mitjançant un conducte de succió, un transport sense fi, si ho volem de forma automàtica o bé a mà. Aquest son transportats per un conducte fins la càmera de combustió on són cremats per un bufador d’aire calent, el caudal de pellets que es cremarà dependrà de la demanda de calor que tingui l’habitatge. Una sonda es fa càrrec del control del subministra de combustible i d’aire així assegurem una eficiència i una combustió neta. Els pellets són cremats per complet només el 0,5% haurà de ser retirat en forma de cendres.

Amb la combinació amb energia solar tèrmica tindríem quasi tota l’ACS i part de la calefacció de forma gratuïta.

ESTUFES DE BIOMASSA

Portet Instal·lacions, ha realitzat també, la instal·lació d’estufes de pellets. La diferència amb les calderes es que treballen com una llar de foc, només poden escalfar l’estança on estan emplaçades, i depenen del model, les zones del costat a partir de canalitzacions d’aire.

La instal·lació de les estufes de pellets es fàcil, gràcies al tir forçat i les petites dimensions.

Les estufes de Pellets amb les que treballa Portet Instal·lacions, ofereixen innumerables solucions respecte la potencia, les dimensions i la estètica que s’adapten fàcilment tant amb ambients tradicionals com moderns.

Són ideals per segones residencies, ja que són sistemes d’inèrcia ràpida, programables i barates.