Aerotèrmia

A l’hora d’escalfar una casa, climatitzar una piscina o un ambient, son molts els mètodes tradicionals que es fan servir, tots ells produint energia a base de combustió de combustible. A l’actualitat, però, ha arribat un producte que està revolucionant el mercat, i és l’aerotèrmia.
Què és l’aerotèrmia?

Aquest mode de producció consisteix amb la captació d’energia procedent de l’aire, a través d’una unitat termodinàmica que s’instal·la a l’exterior de l’habitatge. Aquesta unitat exterior es la bomba de calor aerotèrmica.

Com funciona l’aerotèrmia?

La bomba de calor aerotèmica absorbeix l’energia inherent a l’aire i transmet el calor absorbit al circuit, evaporant el gas refrigerant que conté. D’aquesta forma, aquesta calor absorbida entra al sistema de calefacció de l’habitatge. Al mateix temps, refrigera a l’estiu i gestiona la producció d’aigua calenta sanitària. Es apta per sistemes de calefacció per terra radiant, radiadors de baixa i alta temperatura, producció d’aigua caleta i climatització de piscines.

Quin estalvi puc obtenir amb l’aerotèrmia? 

Donat que la major part de l’energia no es produeix sinó que es trasllada des de l’exterior a l’interior de l’habitatge, l’ús d’un sistema amb bomba de calor aire-aigua permet estalvis de fins el 70% respecta sistemes tradicionals.

 Avantatges de l’aerotèrmia

Manteniment inferior que altres sistemes tradicionals

Els equips amb bombes de calor aire-aigua no tenen cremador ni càmera de combustió, per tant no es produeix cap tipus de residu durant el funcionament que obligui a fer alguna operació de neteja.

Instal·lació senzilla

Ocupen el mateix espai que una caldera mural però amb la gran avantatge que no necessita cap dipòsit d’emmagatzematge de combustible.

No necessiten xemeneia

Un sistema d’aerotèrmia no precisa de cap conducte d’evacuació de gasos de combustió, d’aquesta manera no necessita xemeneia.

Seguretat per la família

Al no disposar d’un dipòsit d’emmagatzematge de combustible com gas, gasoil o biomassa, el risc d’algun accident domèstic es nul. A més, no existeixen emissions contaminants o nocives per la salut.

No dependència de combustibles fòssils.

La bomba de calor aerotèrmica es alimentada amb electricitat. En canvi, els altres a més de necessitar d’electricitat, també necessiten de gas, gasoil o biomassa. Cosa que pot ser un problema si per alguna condició no es pugui arribar amb el camió de subministrament a l’habitatge, a més que amb la aerotèrmica t’oblides d’estar pendent del combustible per reposar.

Rendiments superiors al 100%

El rendiment instantani d’una bomba de calor, en mode calefacció, es mesura pel COP. Aquests valors són molt elevats, tant, que superen el 100% del rendiment del generador de calor aerotèrmic. A mode d’exemple, un COP de 4 significa que per cada 4 kW generats només en paguem 1. Avui en dia, les màquines aerotèrmiques poden arribar a cops de 5. En canvi, una caldera convencional no superarà mai el 100%.

Generador de calor reversible

Es una de les claus de l’aerotèrmia, un únic generador per tres tipus d’aplicació: calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració. Això implica una simplicitat d’instal·lació i a una reducció d’equips.

Perfecta adaptació a la potència demandada per la instal·lació.

Els compressors de les bombes de calor aerotèrmiques actuals son de tipus Inverter. Vol dir que tenen un ampli rang de modulació. Poden treballar d’un 8 a un 100% de la seva capacitat. Per temes d’eficiència, es cabdal que un generador sigui modular, ja que gastarem la quantitat justa d’energia per cada demanda.

Temperatura de retorn de calefacció sense límit

Al no haver-hi combustió, no es produeixen vapors d’aigua que puguin provocar condensacions i desperfectes a l’equip. Per aquest motiu no es que no hi hagi temperatura límit de retorn sinó que es recomanable treballar a baixes temperatures ja que el rendiment de la màquina pujarà.