Calefacció

A l’hora de decidir quins sistemes de calefacció vols a casa teva, al teu local, a l’oficina  o a la fàbrica, consulta amb Portet Instal·lacions, ja que disposes de diverses solucions que podran donar resposta a les teves necessitats d’eficiència energètica, confort i preu.

 

Portet instal·lacions realitzarà l’estudi de les necessitats energètiques del teu immoble, per tal de trobar els sistemes de calefacció, que més s’adeqüin a les teves necessitats i tindràs la confiança d’una empresa seriosa i propera, que disposa de tots els requisits i segueix totes les normatives necessàries per qualsevol instal·lació de calefacció. Som especialistes en sistemes de calefacció integrals tan geotèrmics com aerotèrmics.

Quins sistemes de producció de calefacció hi ha?

Els sistemes de calefacció possibles són molts, tant amb la generació de calor com amb la seva difusió. Portet Instal·lacions realitza la instal·lació de calderes de les primeres marques del mercat, tant de gas, com gasoil, propà, geotèrmia, aerotèrmia, biomassa…

CALDERES DE GAS
  • Calderes de gas convencionals: Calderes atmosfèriques – aquest tipus de calderes utilitzen l’aire de l’estança on estan ubicades per generar la combustió.  Per aquest motiu, la seva adquisició està prohibida des del 1 de gener de 2010.
  • Calderes estanques:  L’admissió de l’aire i l’expulsió dels gasos tenen lloc en una càmera tancada; es canalitza a través de dos conductes específics, un d’aspiració i un altre d’expulsió. Aquesta caldera ofereix una major seguretat ja que el circuit de combustió no té comunicació directa amb l’atmosfera de l’estança on està instal·lada. El seu rendiment és superior al de les calderes atmosfèriques.
  • Calderes amb modulació automàtica de la flama: Aquest sistema minimitza les enceses i parades de la caldera. Regulen el nivell de la flama segons les necessitats reals, estalviant d’aquesta manera energia.
  • Calderes de baixa temperatura: Funcionen com una caldera convencional però treballa a temperatures de retorn de l’aigua baixes, entre 40 i 60ºC, i amb baixa temperatura dels fums emesos, 90 i 120ºC. Regulen la temperatura en funció de la demanda energètica real.
  • Calderes de condensació: Són calderes estanques que funcionen de la mateixa manera que les de baixa temperatura, però recuperen part de la calor de la combustió, podent arribar a uns rendiments superiors. La seva temperatura òptima de funcionament és de 30 a 50ºC i emeten els fums gairebé freds, a temperatures entre 40 i 60ºC.
CALDERES DE BIOMASSA
  • Calderes de biomassa: Són calderes en les que el combustible és una energia renovable, la biomassa. Aquesta biomassa està composada per matèria orgànica d’origen animal i vegetal (pellet, estella, pinyola, serradures, etc.) que normalment prové dels residus agrícoles, de la indústria de la fusta… Per més informació d’aquest tipus de caldera cliqueu aquí.

BOMBES DE CALOR

Els sistemes basats amb el sistema de bombes de calor, es diferencien de tots els anteriors en que no gasten energia per produir calor, si no que la despesa la tenen en el trasllat d’aquesta energia d’un punt a un altre.

A Portet instal·lacions som especialistes en aquests sistemes integrals de climatització, per aquest motiu els convidem a veure els apartats específics per cada un dels sistemes:

Aerotèrmia i geotèrmia.