Geotèrmia a Ripoll

Instal·lació d’una màquina de geotèrmia a Ripoll. Resumidament aquestes van ser les feines que s’hi van realitzar:

En aquesta reforma es va instal·lar un sistema de geotèrmia a Ripoll amb una bomba de calor de Vaïllant, es va abastir d’elements emissors de calefacció i d’un sistema de tractament d’aigua.

INSTAL·LACIÓ D’EMISSORS DE CALEFACCIÓ

Instal·lació de terra radiant a una superfície de 142 M2 amb sistema difutec ALB.

Col·locació de radiadors de baixa temperatura a la segona planta.

SALA DE MÀQUINES

La sala de màquines està composta per:

  • Bomba de calor de geotèrmia geotherm Vaïllant VWS 300-2 de 7,54 kW elèctrics capaç de produir 33,41 kW tèrmics, per la producció d’ACS i calefacció.
  • Intercanviador de plaques  de 42 kW.
  • Dipòsit d’inercia d’acer al carbó.
  • Acumulador ACS.
  • Bombes per dipòsit d’inèrcia i ACS
  • Petit materia (agulla hidràulica, vàlvules, …)
SISTEMA DE CAPTACIÓ PER GEOTERMIA

La captació es va fer de forma horitzontal, amb un total de 1200 metres de sondes i amb dos col·lectors.

SISTEMES DE TRACTAMENT D’AIGUA

Sistema de tractament d’aigua compost per un descalcificador, una bomba dosificadora automàtica de membrana, desferritzador automàtic, filtre silex-antracita automàtic i dipòsit dosificació.