Terra radiant DIFUTEC

El terra radiant es un sistema òptim per la producció de calor a partir d’energies renovables ja que podrem treballar a baixes temperatures, però moltes vegades ens trobem amb terres radiants que rendeixen per sota de les seves possibilitats fent baixar el rendiment global de la instal·lació i com a conseqüència augmentant el preu de la producció d’energia.

Es per aquest motiu que Portet Instal·lacions fa anys que és molt meticulós a l’hora d’instal·lar el terra radiant procurant utilitzar les millors marques i els millors sistemes per tal d’oferir un gran rendiment recomanant als seus clients el millor sistema per evitar sorpreses desagradables quant l’obra ja esta acabada. A continuació, s’exposa el sistema que utilitza Portet per tal de garantir el millor rendiment.

El terra radiant es un dels sistemes de climatització més eficients que existeixen, però aquesta eficiència també depèn dels materials i la tecnologia utilitzada.

El terra radiant aconsegueix un gran estalvi i eficiència energètica gràcies als següents factors:

 • Temperatura d’impulsió més baixa que amb sistemes convencionals.

El terra radiant al tenir una superfície de transmissió més elevada que els sistemes convencionals, pot treballar a més baixa temperatura. Així, un sistema convencional (radiadors) ha de treballar entre 70ºC – 85ºC, en canvi el terra radiant pot treballar al voltant del 40ºC.

 

 • Minimització de la pèrdua d’energia:

El terra radiant escalfa tot el terra de la estança, comportant-se aquesta com un magatzem d’energia tèrmica. En canvi en sistemes convencionals aquest magatzem es l’aire interior de l’estança que es perd ràpidament si s’obren les finestres.

 • Aportació d’energia a la zona necessària:

Com ja sabem, l’aire calent puja amunt, per tant el terra radiant al produir l’escalfor del terra es el sistema que escalfarà la zona on es necessita aquesta escalfor.

 • Compatibilitat amb energies renovables:

El sistema de transmissió per terra radiant és el més recomanat a l’hora d’operar amb energies renovables on el rendiment de les màquines que utilitzen energies netes com la geotèrmia, depèn directament de la temperatura d’impulsió de l’aigua de calefacció.

Atenent aquets raonaments, Portet Instal·lacions es centra en l’eficiència del terra radiant com un punt cabdal. Per aquest motiu instal·lem el SISTEMA DIFUTEC DE ALB.

El SISTEMA DIFUTEC, es el líder de rendiment actualment, està comport per un panell per terra radiant DIFUTEC i el tub multicapa ALB.

La capacitat de difusió i conductivitat que proporciona el panell (compost per una làmina d’alumini) permet aconseguir una distribució més homogènia del calor. Tal i com es veu reflectit en les fotografies tèrmiques següents:
Terra radiant difutec - Portet Instal·lacions

Així podem definir les avantatges del sistema DIFUTEC:

 • Major difusió i conductivitat tèrmica.
 • Reducció de temperatura d’impulsió.
 • Reducció de temps de resposta.
 • Major uniformitat tèrmica al paviment.
 • Característiques mecàniques òptimes.
 • Facilitat i comoditat a la instal·lació.
 • Sistema garantit per AENOR i garantia ALB