Aigua

Projecció, realització i manteniment d’instal·lacions industrials i domèstiques, centralització de comptadors d’aigua, muntants i escomeses, tractament d’aigua, legalització d’instal·lacions…

Portet Instal·lacions es fa càrrec de tota aquella activitat que fa referent a la instal·lació i manteniment de les xarxes de canonades pel subministrament d’aigua potable i extracció d’aigües residuals. A més de la instal·lació d’equips de tractament d’aigua, grifaries, sistemes de reg pel jardí o terrassa... Realitzant tots els estudis previs, la instal·lació i la legalització.

A continuació s’anomenen els serveis que Portet Instal·lacions ofereix en aquests tipus d’instal·lacions:

 

 • Instal·lació, reforma, reparació i manteniment
 • Instal·lacions completes de canonades en edificis, habitatges, oficines, locals comercials, jardins, piscines, ...
 • Entrades generals d'aigua
 • Bateries de comptadors d'aigua
 • Instal·lacions interiors i exteriors de tot tipus
 • Instal·lacions en banys i cuines
 • Tractament de l'aigua (filtres, equips de filtrat, descalcificadors, cloradors, equips d'osmosi inversa,...)
 • Desincrustació i reparació d'obstruccions en canonades de tot tipus
 • Dipòsits d'aigua
 • Grups d'aigua a pressió
 • Vasos d'expansió (galvanitzats i de membrana)
 • Canonades de tot tipus (polietilè reticulat, multicapa, polipropilè, coure, ferro galvanitzat, inoxidable, etc.)
 • Instal·lació i substitució de sanitaris i aixetes
 • Neteja de cisternes i dipòsits
 • Localització i reparació de fuites
 • Substitució de claus de tall
 • Complements d'instal·lació (latiguillos, vàlvules de retenció, sondes elèctriques, manòmetres, electrovàlvules, bombes electròniques...)
 • Aïllament de canonades
 • Revisió i certificació d'instal·lacions (emissió de butlletins i certificats oficials)
 • Reforma i / o ampliació d'instal·lacions existents
 • Localització i reparació d'avaries
 • Instal·lació i substitució d'equips i / o components

Marques:

 • Gardena
 • Toro
 • Claber
 • Rain Bird
 • Hunter