Geotèrmia a casa unifamiliar a Viladrau

Casa de nova construcció a Viladrau.

Superfície: 470 m² repartits en 3 plantes.

Instal·lacions de calefacció i ACS.
Instal·lació de calefacció i ACS a partir d’una bomba de calor geotèrmica. VWS 300/2 de 33,6 kW
Sistema d’acumulació d’inèrcia 500 litres.
Sistema d’acumulació ACS, intercanvi per serpentí.
Instal·lació de terra radiant a totes les estances de l’habitatge.
Instal·lació de tovallolers als banys.

 

Instal·lacions elèctriques.
Realització de preinstal·lacions, muntatge de quadre general i subquadres.
Instal·lació de mecanismes.
Instal·lació lluminàries.
Instal·lació d’extractors.
Instal·lació elèctrica exterior, lluminàries i endolls.

 

Instal·lacions de telecomunicacions.
Realització de pre instal·lacions.
Instal·lació d’antena TV i parabòlica
Instal·lació de videoporter.
Instal·lació de veu i dades. Telèfon, punts de xarxa, punts d’accés wi-fi…
Instal·lació d’alarma.

 

Instal·lacions d’aigua.
Realització de pou per reg i instal·lació de bomba d’extracció i cablejat elèctric i sistema de control
Instal·lació de canals de coure a tot el perímetre de la casa.
Instal·lació de sanitaris, aixetes, electrodomèstics
Instal·lacions de canonades de sanejament i fossa sèptica.
Realització d’escomesa i xarxa de canonades interior.
Instal·lacions de control.
Control de la calefacció per 14 zones independents amb sonda de temperatura, gestió en local/remot a traves de smartphone, tablet o MAC/PC.
Control de 13 porticons, amb 11 punts de control individual per habitació a través de polsador convencional. Els porticons poden parar a  mig recorregut. gestió en local/remot.