Instal·lació d’aerotermia a Llafranc

Instal·lació aerotermia a Llafranc, domòtica de control de clima i instal·lacions generals d’electricitat i fontaneria a nova construcció a Llafranc.
Instal·lació de calefacció i ACS

Instal·lació de dos màquines d’aerotermia Vaïllant, 1 per habitatge. VWL 55/2  i  VWL 55/2 A 230V.

Instal·lació de terra radiant a totes les estances de la casa.

Acumuladors d’inercia i aigua calenta.

Sistema de control

Sistema de control en local de 9 zones de calefacció  independents (8 amb termòstats digitals convencionals i 1 amb sonda de temperatura). En local el control de cada zona es a traves del termòstat corresponent o amb una app per la zona amb sonda. En remot el control és per planta (es modifica el mode confort/protecció dels termòstats) i lliure per la sonda de temperatura. La gestió de la casa es pot fer manual des del quadre si no funciona el control remot. També podem activar/parar la bomba de calor tant en local com en remot.

Instal·lacions d’aigua

Instal·lació de les canonades de sanejament dels dos edificis i escomesa.

Instal·lació de sanitaris, aixetes i piques.

Instal·lació de les canonades interiors de coure per ACS degudament aïllades.

Instal·lació de boques de reg exterior.

Instal·lacions d’electricitat i il·luminació 

Instal·lació del quadre general de potència/maniobra, caixa de distribució urbana de 400 A i caixa comptador monofàsic.

Instal·lació de mecanismes i cablejat (format vist).

Instal·lació d’il·luminació d’emergència.

Instal·lacions contra incendis.

Instal·lació d’extintors i senyalització.

Instal·lacions de telecomunicacions i seguretat.

Instal·lació d’alarma contra intrusió.

Instal·lació de repetidors wi-fi per les diferents plantes.

Instal·lació de veu, dades i TV .