Estudis amb termografia

A Portet Instal·lacions sempre estem buscant la manera de donar un millor servei als nostres clients. Per això hem adquirit un Càmera Termográfica. 

La càmera termogràfica ens permet realitzar fotografies infraroges, on cada punt de la fotografia representa una temperatura de l’objecte fotografiat.

Aquesta característica de les càmeres termogràfiques,  ens permet fer molts tipus de diagnosi, com els que exposem a continuació.

Aplicacions elèctriques 

 • Detecció de mals contactes.
 • Detecció de sobrecàrregues, desequilibris i armònics.
 • Problemes amb màquines elèctriques.

Aplicacions mecàniques 

 • Detecció de rodament, acoblaments i politges amb mal estat sense desmuntar la màquina i abans aquesta no es pari. (detecció anticipada de falles)

Aplicacions a edificis

 • Detecció de filtracions d’aire o aigua.
 • Detecció d’aïllaments mal acabats.
 • Detecció d’humitats abans no surti la taca.
 • Detecció d’avaries amb sistemes de climatització
 • Definició de pas de tubs encastats
 • Detecció de bosses d’aire o altres avaries en terres radiants.
 • Determinació de nivells de fluids en dipòsits.

Aquestes aplicacions i d’altres són les que utilitzem a Portet Instal·lacions per tal de poder fer un informe dels problemes o necessitats de la instal·lació o de realitzar manteniments preventius.

Per exemple, la càmera termogràfica ens dóna la oportunitat de poder realitzar estudis d’eficiència energètica a habitatges. Proposant solucions als clients realistes i amb concordança amb la seva instal·lació.

Si voleu més informació o encomanar-nos un estudi, només us heu de posar amb contacte amb nosaltres a info@portet.cat